تبلیغات
پایگاه اینترنتی مدیریت - قدرت ومدیریت برنامه ریزی
 
پایگاه اینترنتی مدیریت
قدرت ومدیریت برنامه ریزی
نویسنده: برایان تریسی
راز واقعی موفقیت :
یک سفر هزار فرسنگی فقط با یک قدم شروع می شود(کنفسیوس)
-کشف بزرگ واندیشمندانه:
بزرگترین کشف درتاریخ بشریت براساس مذهب –فلسفه-متافیزیک وروانشناسی این است که تفکر همان علت وبه وجود اورنده ی معلول است .این مطلب بدان معناست که افکار شما واقعیت را می سازند .شما دنیا را نه انطورکه هست بلکه انگونه که خودتان هستید نظاره می کنیدبه هر کجا که نگاه می کنید خودتان را می بینید .                       زندگی یک سفر است:در طول سالهاچندین بار به نقاط گوناگون ازجهان سفر کرده ام.اگر دقت لازم را به طراحی وسازمان دهی نداشته باشیدزندگیتان در حقیقت مجموعه ایی متشکل از گام به جلو ویک گام به عقب خواهد بود .از زمان شروع سفر به سوی مقصد نهایی شما مجبورید دست به اصلاحات مداوم وماندگاربزنید.
-شما به یک برنامه پرواز احتیاج دارید:
فردفرزانه ای به من گفت :(موفقیت هدف است ودیگر مسائل حواشی ان هستند)
برای دستیابی به بهترین ها در حقیقت نیاز مند اهداف برنامه ریزی هاوطرح های شخصی می باشید که شما را ازشخصیت فعلی تان به انچه که دلتان می خواهد در اینده باشید برساند.
-رازاصلی واقعی در اجرای عملکرد:
راز واقعی واصلی موفقیت این است که بدانیم زندگی مثل یک سفر هوایی طولانی است.شمادرابتدا باید تصمیم بگیریدبه کجاقصد دارید بروید وسپس با هواپیما به سمت هدف ومقصد اصلی پرواز کنید .باید از قبل بدانیدکه99%مواقعازمسیر خارج خواهیدشد ووقتی کارتان را شروع کردیدشما باید اماده انجام اصلاحات مداوم باشید تابه مقصد برسید.
پروازراشروع کنید:
دوازده مرحله
وجوددارد که اگر انها را در پیش بگیریدسفری به مراتب سالمتر وقابل قبولتر از هر سفر دیگری خواهیدداشت.اکنون بااین مراحل اشنا می شویم.
فصل اول
مقصدتان را انتخاب کنید
اینک شما توانایی وقدر ت ان را دارید که بیشتر از حد تصورتان به کارها و مسائل زندگی تان بپردازید .استعدادو قوای درونی شما باقدرت و فوق العاده است کهاگر صدها بار به دنیا بیایید براحتی می توانید از آن  بهره ببرید. هرگز تا بدین اندازه فرصت وجود نداشته که با بکارگیری از آن بتوانید به سطوح بالاتر  سلامتی سعادت وخوشبختی  ورفاه مالی اقتصادی دست یابید.
همه ی ما انسان ها چهار هدف مشترک در زندگی داریم که شامل 1سلامتی آگاهی جسمانی و بر خورداری از طولانی 2انجام کاری که نهایت لذت را از آن ببریم واز حقوق ومزایای بالای برخوردار باشیم. 3 برقراری یکرابطه ی خوب و هدفمند با افرادی که دوستشان داریم وبهان ه احترام می گذاریم  وبرایشان ارزش زیادی قائلیم.4 دستیابی به استقلال مالی اقتصادی به گونه ای که هرگز نگران کمبود پول نباشیم.
نگرش و دیگاه فراوانی
در پرواز به سوی هر کدام از این چهر مقصد شما می توانید دیدگاه فراوانی یا کامکاری داشته باشید اگر از دیدگاه فراوانی برخوردار باشید از اعتماد به نفس خوش بینی و مثبت اندیشی زیادی برخوردار خواهید  بود ودر راستای رویاهای دیرینه تان با اطمینان خاطر و به طور کاملا  تدریجی بر می دارید.
مقصد نهایی را روی نقشه مشخص کنید :
هر چه زمان وانرزی  بیشتری را صرف تصمیم گیری در مورد مقصد و اهدافتان کنید سریعتر راحتتر  به آن می رسید . در حقیقت اهداف اینده تان عملکرد امروزتان را تعیین می کند. از مهمترین پرسش اغاز نمایید. واقعا قصد دارم با زندگیم چکار کنم؟
حرفه و در آمد ایده ال:
از شغل و شرایط کاریتان آغاز کنید و درآمد ایده ال تان چه مقدار است؟
توانا یی ها و استعداد های طبیعی (ذاتی) :
وین رایو در یکی از کتاب های خود چنین می گو ید :هرکودکی با نظم و انطباق راز گونه اش به این دنیا قدم می گذارد نظم و هماهنگیویزه شما چیست؟شما به دنیا امدهاید که چه کاری را انجام بدهید ؟دراینجاباده شاخص کلی اشنا می شوید که می توانید از انها برای تشخیص زمینه متناسب فعالیتهایتان وانجام همان کاری که برای ان متولد شده اید بهره ببرید
1-کارتان را دوست دارید وانجام ان علاقه مندید
2-قصد دارید در کارتان بهترین باشید.
3-افراد موفق در حوزه شغلی خود را مورد تحسین وستایش قرار می دهند.
4-قصدداریددرموردحوزه کاریتانمطالب بسیاری فرا بگیرید .
5-کار مناسب شما کاری محسوب می شود که یاد گیری وانجامش برایتان سهل واسان است.
6-زمانی که به طور کامل سرگرم کارتان باشید زمان ساکن وبی حرکت میماند.
7-تجربیات موفق وسازنده در این زمینه احساس خوبی از نفس و رضایت بهشما القا می کند .
8 دلتان میخواهد به کارتان بیاندیشید .
9 تمایل دارید با سایر افراد در زمینه کاریتان رابطه برقرار کنید .
10 هدفتان این است که در تمام طول زندگی هرگز بیکر و باز نشسته نشوید
زندگی شخصی ایدهال
یک اعصای جادویی حول محور خانواده روابط و زندگی شخصی تان بچرخانید اگر زندگی خانوادگی تان در سطح عالی قرار گرفته باشد به نظر تان به چه شکل خواهد بود؟
هیچ محدودیتی را در نظر نگیرید:

استقلال مالی اقتصادی:
هزینه ی مسکن –غذا-حمل و نقل-درمان –سفر وسرگرمیوتامین مایحتاجزندگی را در نظر بگیرید .این عدد را در 12(تعداد ماه های سال )ضرب کنید وسپس حاصل ضرب را در عدد 20(تعداد سالهای بعد از بازنشستگی)ضرب کنید.حاصل همان هدف بازنشستگی شما را نشان میدهد .این عددی است که می بایست شما پس اندازکنید تا از لحاظ مالی –اقتصادی به استقلال فردی برسید.
-اندیشه ی بازگشت از آینده:
در تعیین مقصد نهایی در هر دوره اییاز زندگیچشم انداز طولانی مدت را انتخاب کنید .این روش که اکثر افراد موفق در تمام حوزه ها بکار گرفته اندنیازمند این است که چندین سال بعد از زمان حال خودتان را نظاره گر باشید وتعیین کنید در انتهای این دوره ی زمانی کجا خواهید بود؟!
-بررسی چهار تکنیک قدرتمند:
درتعیین هدف شما می توانید از چهارتکنیک خاص برای تسریع پیشرفت وافزایش احتمال رسیدن به هدف در زمان مقرر استفاده کنید.این چهار تکنیک شامل:(بیان کردن .تجسم کردن .احساس کردن وتوجیه کردن )می باشد.
1-بیان کردن:با استفاده از این تکنیک یک هدف معین را می توانید بنویسید .شما نمی توانید به هدفی برسید که قادر نباشید ان را به روشنی یادداشت کنید .
2-تجسم کردن:تمامی پیشرفت ها در دنیای بیرون حاصل پیشرفت در تصاویر ذهنی ما از خود دراینده مطلوب ودرخشانمان خواهد بود.
3-احساس کردن:وقتی هدفتان راکه بیان وتجسم کرده اید به ان جنبه ی احساسی خواهید داددر حقیقتاز حسی بر خوردار خواهید بود که اگر به هدف موردنظرتان رسیده بودید ان را تجربه واحساس می کردید .
4-توجیه کردن :هدفتان را با نوشتن تمام دلایل نیاز درونی خود برای رسیدن به ان و مزیتی که از دستیابی به هدف نصیبتان می شود را مورد توجیه وبررسی قرار دهید.
-هدفتان را باور کردنی ودست یافتنی کنید:
یک نکته مهم:مطمئن باشید که اهدافتان باور کردنی و کاملا واقع گرایانه خواهد بود !ناپلئون هیل می گوید :انسان قادر است هر چه که در ذهن و اندیشه اش تصور می کند بدست اورد .
-قبل از دویدن قدم بزنید :زمانی که افراد زیادی به من می گویند قصد دارند تا خیلی سریع میلیونر شوند به انها اینطور پیشنهاد می کنم که ابتدا هزار دلار به دست اورند بعد از اینکه توانستند این مبلغ را پس انداز کنند واز شر بدهی ووام ها خلاص شوند می توانند ده هزار دلار  اندوخته داشته باشند و این روند ادامه دارد تا اخر برای دستیابی به اهداف بزرگ می بایست سعی وتلاش بسیاری از خود به نمایش گذاشت .ابتدا باید قدم زد بعد دوید .
-مسئله شایستگی:
امروزه مرز بزرگ انجام هر کاری فضای خارجی نیست بلکه با توجه به شناخت و درک توان شگفت انگیزفضای ذهن بسیارحائز اهمیت می باشد .به خاطر وجود تجربیات دوران کودکی ودیگر عوامل در درون خود مجموعه ایی از بلوک های روانشناختی یا(ترمز های ذهنی)در انرزی وتوانمندی های بالقوه خوددارید.
-برای دیگران ارزش قائل شدن :
حقیقت این است که شما شایستگی کسب تمام چیز های خوب زندگی را خواهید داشت تا وقتی که با ارزش دادن به دیگر افراد وبه جهان اطرافتان به ان چیزها دست یابید.درهنگام توسعه استعداد ها ومهارت هایتان خودتان را سرگرم انجام کارهایی کنید که به دیگران سود برساند شما در این صورت شایسته ی پاداش هستید.
-روش تبادل داوطلبانه :
این روش توجه وتمرکز ما را به نکته مهمی معطوف می سازد پول تنها از راه ایجاد ثروت به دست می اید .بیشتر دارایی و پس انداز ها ماحصل تبادل زمان یا کوششمان در تولید یک محصول یا ارائه خدماتی برای میزان مشخصی پول هستند .
-بررسی توان ونیروی کمک کردن :
(پیتردراکر)در یکی از مقالات خود این طور بیان می کند اگر بتوان کلمه کمک را جایگزین مفقیت کنیم اکثر سوء تفاهمات در تجارت و امور مالی –اقتصادی از بین خواهد رفت .اگر بیشتر دقت و تمرکز کنید متوجه این مطلب خواهید شد که پول دار ترین ودر حین حال ثروتمند ترین افراد کسانی هستند که بیشترین کمک را به بیشترین افراد کرده اند.
. فصل دوم
گزینه های پروازتان را مورد بررسی و بازبینی قرار دهید
-همچنان بر تعدد گزینه های برنامه ریزی تان بیافزایید:
از جمله مهم ترین قوانینی که تا به حال فرا گفتیم این است که به اندازه گزینه هایی که دارید ازاد ومختار هستید .به طور مثال اگر تنها یک راه برای انجام کاری داشته باشید واین را ه چندان کارساز نباشد از ادامه کارتان برای رسیدن به پیشبرد اهدافتان باز می مانید.
-گزینه های  خودتان را افزایش دهید:
اگر هدفتان رسیدن به سطح بالایی از تناسب اندام است لیستی با هفت مورد از انجام کارهایی را تهیه کنید که امروز برای بر خورداری از اندام منتاسب و سلامتی می توانید انجام دهید.
-گزینه های متناسب و تصمیمات بهتر :
زندگی مجموعه ایی از گزینه ها و تصمیمات می باشد.کیفیت گزینه ها و تصمیماتی که در گذشته گرفته اید کیفیت زندگی امروزتان را تعیین نموده است .
-بالاترین وبهترین  نوع استفاده از زمان را تعیین کنید :
شغلتان هر چه که باشد ودرهر شرکتی که مشغول به فعالیت باشید هر نوع سرمایه گذاری که با پولتان انجام دهید بایدا زقبل به ان خوب فکر کنید ومطئن  شوید که بالا ترین و بهترین نوع استفاده از زمان ومنابع را دران خواهید داشت.
-هرگز تسلیم نشوید:
(آبراهام مازلو)در یکی از کتاب های خود می نویسد (داستان نزاد بشر  داستان زنان ومردانی است که خودشان را دست کم می گیرند و هرگز روی توانایهایشان حساب باز نمی کنند.)ا
اکثر مردم به دلیل ترس به چیزهایی کمتر از شایستگی خود قانع می شوند ودر شغلی که علاقمند به انجامش  نیستند  باقی می مانند.بنابراین اگر از هر بخشی از زندگی یا از جایگاه فعلی تان رضایتمند  نیستید بخاطرز داشته باشید که شما همیشه می توانید بهایی را برای ازادی خود بپردازیدو خوب می دانید که این بها چیست وچقدر ارزشمند است .
-درپی یافتن وتحقق خوا سته هایتان باشید:
این مطلب را به خاطر داشته باشید هر موقعیتی که در کسب وکار وزندگی خصوصیتان بوجود می اید حاصل تصمیم یک فرد است و می تواند با تصمیم فرد دیگری تغییر کند .
-تور بزرگی برای صید بهترین ها بیاندازید:
قانون می گوید : کیفیت تابعی از کمیت به حساب می اید. این جمله بدان معنا ست که پیش از شروع سفر هر چه راه های بیشتری برای  رسیدن به هدف  داشته باشید  کیفیت انتخابتان  نیز بهتر خواهد شد.
-مشاور خودتان باشید.
تصور کنید مشاوری هستید کهمی بایست در مورد بهترین شیوه رسیدنبه هدف ودستیابی به مقصد خودتان مشاوره دهید .شما در جایگاه مشاور تلاش کنید خونسردی خودتان را حفظ کنید وکاملا ارام و بی طرف باشید در حین تصمیم گیری زمان و انرزی را به عواطف واحساسات تمایل  وتعهد اختصاص می دهید.
- برای خودتان یک فهرست تهیه وتدارک ببینید:
اینک برای کسب نتایج بهتر به هشت مثال زیر توجه کنید.
1-با شروع یک کسب و کار جدید به هدفتان می رسید .
2 -.شما متوانید کسب و کاری که از قبل وجود دارد را مورد برسی قرار دهید   تا ان را به صورت سود اور تر در بیاورید .
3-شما میتوانید در د کارتان به بهترین موقعیت برسید  ودر امد خوبی را بدست اورید حتی باید در کارتان به دقت سرمایه گذاری و پول پس انداز کنید.
4 -شما می توانید از استعدادهای و مهارتهای خود برای راه اندازی یک کسب و کار جدید در ازای گزینه های موجود  استفاده کنید.
5 -شما میتوانید در خصوص  املاک سرمایه گذاری  کنید و یا به باسازی ا ملاک سرمایه گذاری  کنید و یا به باسازی املاک سرمایه قدیمی بپردازید حتی بفروشید و یا اجاره دهید.
6-یک نمایندگی از محصول جدید و حتی مهم بزنید و ان را به موفقیت برسانید .
7 -شما می توانید سرگرمی و یا علاقه مندی خود را  به یک فرصت در آمد را تبدیل کنید .
8- خودتان را برای به موفقیت رساندن شرکت و یا موسسه تجاری تان وقف زمان و انرزی کنید تا در حیطه کاری خود به درجات بالایی برسید و یکی از پر در آمد ترین  افراد در رشته کاری خود شوید با این در امد بالا با سرمایه گذاری مناسب شما می توانید بسیار ثروتمند شوید.
-امید هرگز یک استراتزی کاری ومهم نیست:
این نکته را به خاطر داشته باشید که امید یک استراتزی نیست. پیش از سرمایه گذاری زمان پول یا احساس در کار تجارت یا روابط همه چیز را به خوبی مورد ارزیابی قرار دهید . تمام جزئیات پیشنهادی به مقصد را بررسی نمایید . توصیه افرادی که همین مسیر را طی کرده اند را با دل و جان قبول کنید . در بررسی گزینه های خود به احتمال بروز اشتباه بیاندیشید . اشتباهات خود را قبول کنید. و در صورت لزوم مسیری متفاوت را در پیش بگیرید.
-توانایی اندیشیدن:
ارزشمند ترین دارایی که در راه دستیابی اهداف و رسیدن به مقصد نهایی دارید ذهن شماست .ارزش مشمول توانایی فکر کردن در مورد هویت و خواسته هایتان خواهد بود.
فصل سوم
طرح پروازتان را بنویسید
اکثر مردم تصور میکنند که برخورداری از یک هدف مشخص و مثبت اندیشی و خوش بینی نسبت به هدف مشخص شده تنها عامل موفقیت و خوشبخت بودن است اگر ج چه انتخاب مقصد نهایی بسیار پر اهمیت است اما تنها نقطه ی آغاز کار محسوب می شود .
-تعیین هدف به شیوه ایی کاملا ساده:
1 -دقیقا تصمیم بگیرید که در حیطه ای از زندگی چه چیزی می خواهید.
2 -هدف و مقصد خود را بنویسید وآن را مورد اندازه گیری و ارزیابی قرار دهید .
3-یک زمان واقی و بدون تعریف تعیین کنید.
4-تمام موانعی را که باید برای دست یابی به هدف در سر راهتان بردارید و مورد ب شناسای قرار دهید .
5-دانش و مهارتهایی را که برای رسیدن به هدف به آن احتیاج خواهید داشت را مشخص کنید .
6-افرادی را تعیین کنید  که برای دست یابی به هدف یا مقصدتان به کمک و همکاری آنها احتیاج دارید.
7-لیستی از جواب ها به شش پرسش بالا تهیه کنید وبر مبنای اولویت آنها را مرتب نمایید .
-بررسی فرمول موفقیت و پیروزی تضمین شده:
مرحله ی اول:از شیوه ده هدفی بهره بگیرید :
یک ورق بردارید و کلمه ی هدف  را همراه با تاریخ امروز روی آن بنویسید ده هدفی را که می خواهید در ا آینده به آنها برسید یاداشت کنید .
مرحله ی دوم: مهم ترین هدف مقصد خودتان را انتخاب کنید.
وقتی اهدافتان را نوشتید تصور کنید اگر به میزان کافی برای آنه تلاش کنید دیر یا زود به تمام آنها دست خواهید یافت .
مرحله ی سوم: یک طرح آشکار ایجاد کنید :
این هدف را در بالای یک ورق بنویسید دقت لازم را مبذول داشته باشید که جمله را به زمان حال مثبت  وکاملا مشخص کنید .
مرحله ی چهارم: در مورد هدف(مقصدتان)تصویر سازی کنید :
تصویر سازی از هدف  تعیین شده شما  را مجبور میکند تا به شدت بر نحوه رسیدن به هدفتان تمر کز کنید.
فصل چهارم
آماده سفر شوید
آمادگی نشانه ی حرفه ای بودن در انجام کارها در طول زندگی  است  آمادگی ومهیا کردن به معنای وجود یک فرد موفق در انجام کارهای خود میباشد زمانی که در شغل و حرفه تان پیشرفت می کنید  متوجه این موضوع میشوید که افراد برتر و موفق زمان زیادی را صرف تهیه  و تدارک  می کنند حدود10 در صد افراد برتر در هر حیطه ایی نسبت به سایر افراد در همان شغل و حر  فه  همیشه تدارک بیشتری  می بینید.
بررسی شیوه های تدارک وامادگی:
به طور حتم شنیده اید که برخی از افراد می گویند (شروع خوب و منسجم  نینی از انجام کار بطور جدی است .)
در بخش زیر چند نکته مهم را با هم می خوانیم.
1-کجا مروید؟
2-لیستی از مواردی را تهیه کنید که باید برای دستیابی به هدف و رسیدن به مقصد نهایی انجام دهید.
3-تمام مسائل و مشکلات احتمالی تاخیرها یا شکست را در راه رسیدن به هدف موردبررسی قرار دهید.
4-با افرادی که قبلا همین راه را طی نموده اند مشورت کنید.
5-تا انجا که می توانید مطالعات خودتان را بالا ببرید ومطالبی را بخوانید که دیگران درباره مقصد وراه رسیدن به ان نوشته اند.
به برنامه ریزی دوم بپردازید:
زمانی که به سوی هدف ویا مقصدی قدم بر می دارید زمانی را برای شناسایی تا خیرها وقفه ها وانحرافات احتمالی در مسیر صرف کنید .همیشه یک برنامه ریزی دوم داشته باشید تا اگر برنامه اولتان دچار مشکل شد بتوانید از ان استفاده کنید.برنامه ریزی دوم را برای خود تهیه و تدارک ببینید:
هرگزقوانین (مورفی)را از یاد نبریدکه:
1-انچه که بتواند خراب شود خراب خواهد شد.
2-بدترین اتفاقی که امکان دارد بیافتد در بد ترین زمان ممکن رخ خواهد داد.
3-بد ترین اتفاق با حداکثر خسارت در بد ترین زمان ممکن رخ خواهد داد.
قانون کوهن نیز اینطور می گوید (مورفی بسیار خوش بین بوده است)
فصل پنجم
با تمام قوا و نیرو حرکت کنید
شمادر مورد مقصدتان تصمیم گرفته وبه فرود گاه رسیده ایددر نهایت سوار هواپیما می شوید سر جا ی تعیین شده خود می نشینید .اینک اماده انجام مهمترین مر حله هستید:برخواستن از زمین پرواز بدون اینکه ضمانتی برای موفقیت وجود داشته باشد .این حالت نقطه عطفی در زندگی شما و هر فرد موفقی قلمداد می شود.دررسیدن به موفقیت وپیروزی شاید هیچ چیز با اهمیت تر از تهیه  تدارک وامادگی شما برای انجام کار نباشد .باید با تمام وجود کار کنید تا به هدف برسید .از طرف دیگر افراد متوسط هرگز با تمام سرعت حرکت نمی کنند. انها در پی شیوه ای هستندکه حداقل میزان کار و تلاش را داشته باشند .در نتیجه  هرگز به لحظه ی بر خاستن از زمین به طور موفقیت امیز نخواهند رسید.
برای رسیدن به موفقیت وپیروزی باید مراحل زیررا با تلاش وکوشش طی کنید.
-قدم اول را محکم بر دارید .
-شجاعت مهم ترین عامل است.
-تا جایی که می توانید به جلو حرکت کنید.
-سعی و تلاش برای دستیابی به اهداف متعالی.
-هر چه زمان  بیشتری را صرف کنید بیشتردریافت خواهید کرد.
-در تمام ساعات کاری مشغول فعالیت باشید.
(هیچ چیز ی نمی تواند مانع پیشرفت وارتقا شما گردد حتی خودتان!!!!
فصل ششم
برنامه ریزی برای مقابله با اختلال
در یک پرواز زمانی که هواپیما از زمین بلند می شود خلبان به مسافران خاطرنشان می کند که سر جایشان بنشینند و کمربندهایشان را ببندند .در اکثر موارد خلبان می گوید :در ابتدا پرواز هواپیما انتظار اختلال را داریم پس لطفا کمر بندهای خودتان را ببندید.وقتی شغل وحرفه ی جدیدی را شروع می کنید همیشه در انتظار بروز اختلال باشید .در مرحله ی اول هر شغلی به طور معمول با مجموعه ایی از مشکلات پیش بینی نشده مواجه می شوید که هرگز تصورشرا هم نکرده بودید.
هیچ موفقیتی بدون ارتقا وتوسعه توانایی غلبه بر مشکلات و موانع موجود بر سر راه هدف بدست نخواهد امد .
-عکس العمل های خودتان را تحت کنترل قرار دهید:
انسان های قدرتمند انتظار بر خورد با مشکلات را را در مسیر دستیابی به اهدافشان دارند .افراد ضعیف در حین مواجه شدن با مشکلات غیر مترقبه غافلگیر شده ومی تر سند.
-مشکلات با قلمرو زندگی رابطه دارند :
قبل از هر چیز شما باید انتظار بروز مشکلات ناامید کننده وشکست های گذرا را داشته باشید .زمانی که این مسئل روی می دهند بهتر است غافلگیر  متعجب و یا  عصبانی نشوید بلکه نفس عمیقی بکشید .ارامش خودتان را حفظ کنید .
-به راه حل هافکر کنید :
افراد موفق راه حل گرا بوده ومرتب در پی راه حل های مناسب می باشند .انها به جای یافتن مقصد مشکلات به وجود امده به دنبال یافتن راه حل می باشند ان ها اینده نگرند.
-سوال کنید:
زمانی که در تجارت یا زندگی شخصی خود با بحرانی مواجه می شوید شما می توانید به جای ابراز عکس العمل وواکنش های تند  ارامش وتمرکز خودتان ررا حفظ کنید .پیش از هر چیز حقایق را مدنظر داشته باشید.
-فرد مسئولیت پذیری باشید :
زمانی که مشکل به وجود امده را برای خودتان معنا می کنید و به این نتیجه می رسید که این واقعا مشکل قلمداد می شود شما می توانید برای رفع  وبه حداقل رساندن ان به انجام کار های مختلفی فکر کنید .
-زبان خودتان را دستخوش تغییر وتحول کنید :
در پرواز با هوا پیما به زاویه پرواز یا زاویه افق توجه زیادی می شود .در زندگی نیز روش تفکر شما  نسبت به یک مشکل نگرش و زاویه دید گاهتان را مشخص کنید .
-نیرو و انرزی های ذهنییتان را  ازاد کنید :
مغز ادمی اندامی بسیار خارق العاده است .
-نیرو و انرزیهای ذهنتان را آزاد کنید:
مغز آدمی اندامی بسیار خارق العادهاست. وقتی در آرامش کامل به سر می برید نئوکورتکس مغز متفکر شما فعال وآماده به انجام کارو فعالیت  می شود اما وقتی دچار اضطراب و یا عصبانیت هستید نئوکورتکس خاموش می شود.
-پرواز در جهت بادهای مخالف:
زمانی که به سوی مقصد یا هدف جدیدی در حرکت می باشید مثل زمانی که سفری هوایی را شروع می کنید از زمان شروع سفر از زمان تقریبی رسیدن به مقصد مطلع هستید. برای خود برنامه ریزی می کنید و توقع دارید مطابق برنامه ریزی تان به مقصد برسید. اما وقتی از زمین بلند می شوید ناگهان خلبان می گوید: با بادهای توده ای مخالف روبرو شده ایم
-بررسی انواع بادهای مخالف:
بادهای مخالف در تجارت و زندگی تک تک افراد از منابع گوناگونی  ناشی می شوند منبع اصلی آنها در واقع سایر افراد هستند .آنها اصولا  شما را ناامید و مایوس کرده گولتان می زنند خیانت می کنند.
-باد های مخالف  مالی –اقتصادی:
نوع دیگری از باد های مخالف  که با ان ها روبرو می شویم مرتبط با مسائل مالی –اقتصادی است .برخی از افراد می گویند پول دراوردن کار ساده ای است  وتنها باید مثبت بیاندیشیید  وخود تان را ثروتمند به حساب اورید.
-تعجب نکنید:
انتظار بروز مسائل  ومشکلات به عنوان قسمتی طبیعی از کار  یکی از علائم بلوغ و رشد فکری و خصوصیات حیاتی برای پیشروی در مسیر موفقیت  خوشبختی وتعادل در زندگی است.
فصل هفتم
به طور مداوم اصلاحات انجام دهید
دیر یا زود بحرانی در کارتان بروزمی کند و نحوه ی مقابله با آن خوشبختی و موفقیت آینده تان را مشخص می کند. ازازل هر نوع حیاتی با بحرانهایی مواجه بوده است
«رابرت کولید»
مشکلات وموانع اجتناب ناپذیرند.با تعیین هدف بحران هاومشکلاتی مواجه می شوید که انتظارش را نداشته و پیش بینی نشده.اما آزمون واقعی شخصیت در چالشهای اجتناب ناپذیر است.
توانایی شما در حل مسائل ومشکلات مهم اما توانایی تان در برخورد با چالشها (سطح بالاتر مشکل)تعیین کننده موفقیت یا شکست شما در زندگی است.بحران ها چون قابل پیش بینی تا قبل از بروز نیستند تنها کاری که میتوان انجام دهید برخورداری از واکنش تاثیر گذار نسبت به آنهاست.
بررسی توانمندی های رهبری
پژوهشگران در دانشگاه استنوردعملکرد مدیران اجرایی شرکت های تجاری(فورچون100)که در تجارت وصنعت موفق اند را مورد بررسی قرار دادند.این بررسی نشان داده مدیران موفق غالبا از دو خصوصیت برخوردار بودند.
1.عملکرد خوب آنها به عنوان یکی از اعضای گروه محسوب می شد.آنها در کار وفعالیتشان بازیکنان خوبی هستندکه کمک هایشان بسیار تاثیرگذار برای گروه محسوب می شد.
    2.مهمترین خصوصیات رهبران برتر این است کهدر شرایط بحرانی به خوبی عمل می کنند.
    توانایی مقابله با بحران تنها در یک بحران پیش بینی نشده می توان فرا گرفت.

زندگی مجموعه ای متشکل از آزمون هاست
بحران های اجتناب ناپذیری که در زندگی روزانه تجربه و احساس می کنید همان آزمون های حقیقی صلاحیت وآگاهی شما هستند. همانطور که اپیکتتوس می گوید: «شرایط انسان را نمی سازد بلکه اورا به خودش نشان می دهد.»
بررسی چگونگی عملکرد مدیران در بحران
مدیران موفق در هنگام بروز یک مشکل یا شکست آرامش و خونسرد ی خود را حفظ کرده وعصبانی و ناراحت نمی شوند همین طور به طور ناگهانی هیجان زده یا تحریک نمی شوندتا کنترل امور را در دست بگیرند. در حقیقت به نظر می رسد در جهت مخالف آن رو به حرکت هستند. آرام می شوند تا آرامششان را به دست بگیرند و رفتارمودبانه ای به خود میگیرند وجملاتی مثل(خواهش میکنم)(متشکرم)و(ممنونم)زیاد استفاده میکنند.
مهمترین کار
حال به نظرتان مهمتریت کاری که انجام می دهید چیست؟
پاسخ فکر کردن و عمیق اندیشیدن شماست.توانایی شما در تفکر روشن وتصمیم گیری درست تاحدزیادی جریان وکیفیت زندگیتان رامشخص می کند . اشخاصی که بهتر فکر می کنند به نتایج بهتری دست مییابند. اقدامات و عملکرد ها ی بهتری انجام داده و نتایج بهتری دست خواهند یافت. افراد ی که به میزان کافی زمان صرف فکر کردن نمی کنند گاهی به نتیجه گیری اشتباه رسیده و تصمیمات غلطی اخذ می کند و اقدامات نادرستی خواهد داشت و سرانجام به موفقیت نمی رسند وبارها دچار شکست می شوند. ارزشمندترین مهارتی که در زندگی و کار دارید توانایی تفکر آرام وشفاف است.


از قبل فکر کنید و تصمیم بگیرید
از جمله مهمترین مهاتهای اندیشیدن که شما میتوانید در خودتان ایجاد کنید پیش بینی بحران است. بدین منظور همواره به جاده زندگی و آینده بنگرید و از خودتان سوال کنید بدترین ودر عین حال ناخوشایندترین موردی که امکان دارد اتفاق بیفتد چیست؟چه چیز می تواند توانمندی مرا در دستیابی به هدف و یا مقصد دچار تزلزل و اختلال کند؟
لیستی از همه ی مشکلات وبحرانهای احتمالی تهیه وتدارک ببینید. از قانون 3در صد استفاده کنید. حتی اگر یک مسئله ی جدی با احتمال 3 در صد رخ دهد آن را در لیست خود جای دهید.
بررسی اصلاح مسیر
در هر ساعت و هر روز باید تغییرات کوچک و بزرگی را در مقابله با حوادث غیر منتظره انجام دهید . توانمندی شما در انجام سریع و اثر بخش این اصلاحات بیش از هر عاملی دیگر در موفقیت تان دخیل می باشد.
در مقابل نیروی جاذبه در منطقه ای امن و بی خطر مقاومت کنید
بسیاری از مردم به دلیل ترس از شکست و ناکامی در مقابل تغییر مقاومت می کنند. حتی اگر این تغییر و تحول به سودشان باشد. مردم بدلیل قانون سکون (جسم در حال حرکت مایل به حرکت است مگر اینکه عاملی از خارج آن رااز حرکت نگه دارد)تمایل دارند همیشه کارهای قبلی را ادامه دهند و بدون هیچگونه علتی از منطقه امن وراحت خود دور نمیشوند.
گاهی افراد از اشتباه کردن متنفرند. حتی اگر کاملا مشخص باشد که اشتباه می کنند و دلشان نمی خواهد به آن اعتراف کنند . به دلیل تمایلات درونی خود حاضر به تایید اشتباهتشان نمی باشند. اگر هم از آنها اشتباهی رخ دهد می خواهند آن را نادیده بگیرند و یا دیگران را مقصر آن اشتباه تلقی کنند و ارز اصلاح مسیر خود امتناع می ورزند. 
فصل هشتم
به یاد گیری و پیشرفت خودتان سرعت ببخشید
تنها با چشم دل می توان بدرستی نظاره کرد،هرآنچه که مهم است از نظر ها پوشیده است.«آنتون سنت اگروپری»

بررسی دارایی نامحسوس شما
توانایی کسب در آمدامروز شماحاوی دانش،مهارت، تجربه،تحصیلات،پس زمینه، خصوصیات،شخصیتی و فکری و رفتاری، همانند شجاعت،نظم وترتیب،مداومتوپشتکاراست.امکان دارد دو نفر با بهره ی هوشییکسان  وتوان فکرییکسان با تحصیلات برابر فارغ التحصیل شدند وبه طور همزمان فعالیتشان را شروع کردند ده سال بعد، یکی از آنها می تواند5تا10 برابر دیگری در آمد حاصل نماید، علت این اتفاق چیست؟در آمد ممکن است صعودییا نزولی باشد.
ثروت و دارایی صعودی با گذشت زمان ارتقاء مییابد . زمانیکه متعهد می شوید تا تمام عمرتان را به یادگیری و آموختن بپردازید در حقیقت سطح دانش و مهارت های خودتان را برای افزودن ارزش افزایش می دهید و توانایی و در نتیجه قدرت کسب میزان در آمدتان ارتقاء خواهد یافت. در این راستا حقوق بیشتری دریافت می کنید چون ارزش بیشتری دارید . مطابق با قانون علت و معلول،وقتی توانایی کسب درآمدتان را افزایش می دهید ارزش کمک و سودرسانی تان در بازار رقابت بیشتر می شود.
پدال گاز پیشرفت را فشار دهید
افزایش دانش و مهارت مثل به کارگیری سوختی با اکتان بالا در اتومبیل است.آموختن مهارت ها ی جدیدی که می توانند.
توانایی مالی شما را تغییر دهند همانند فشردن پا روی پدال گاز توانایی های بالقوه شماست. در حقیقت برای کسب در آمد بیشتر باید در ابتدا مهارتهای لازم را فرا بگیرید همانطور که «پت ریلی» مربی بسکتبال می گوید:«اگر بهتر نشوید ، بدتر می شوید»متاسفانه توانایی کسب در آمد بیشتر افراد بیشتر افراد ثابت وبدون تغییر بوده و یا حتی بدتر از قبل می شود ویک دارایی نزولی محسوب می شود.
دروسی را که فرا می گیرید،بنویسید:
یکی از دوستانم کار تجاری شروع کرد وسخت کار می کرد.
سرانجام همه چیزش را از دست داد.دفترچه ییادداشتی برداشت و بالای هر صفحه ییکی از پرسش های زیر را نوشت:
1.به طور کلی چه دروسی را از تجارت فرا گرفتم؟
2.از این شکست چه چیزی در مورد مشتریان وبازار های تجاری آموختم؟
3.از شرکا و همکارانم چه آموختم؟
4.در حیطه ی تولید و انتقال محصول چطور؟
سپس برای هر کدام ازاین پرسش ها،یک صفحه مطلب یادداشت کرد.او تصمیم گرفت تا در زمینه ی فعالیتهای مالی-اقتصادی آینده خوداز این دفتر چه استفاده کند.هرزمان که مشکلی برایش رخ می داد،به این دفترچه رجوع می کرد تا درسی را که یاد گرفته بود مرور کند. او وقتی 25سال داشت میلیونر شده بود و روز به روز درآمدش بیشتر شد.
دارایی هوشی خودتان را مستحکم کنید
هر فردی می تواند سه نوع سرمایه ی عقلی به دست آورد. این کارنیازمند بررسی و کار بسیار است،اما سرانجام به در آمد بالاتری دست مییابید.نوع اول این سرمایه ها،حاوی  توانمندی ها وعلوم مهارتی است که شما می توانید کسب کنید.
آنها ماحصل تحصیلات ،تجربه وآموزش اند ومشخص می کنند که آیا کارتان را به خوبی انجام می دهید یا خیر و میزان ارزشی که می افزایید چقدر است؟آنها میتوانند بدون هیچ گونه محدودیتی افزایش و بهبود یابند. گاهی ، افزودن یک مهارت باعث دو برابر ارزش و درآمدتان می شود.
دانش درونی خودتان را شکل دهید
نوع دوم این سرمایه گذاری ها ،دانش و آگاهی تان در مورد نحوه ی عملکرد شما در مقایسه با رقیبان یادگیری تجربه هاست.
هر تجارتی متشکل از سیستم،تکنیک،روش وراهکارهای ویژه وخاص خود است که به کمک آنها کالا ها و خدمات خود را به عرضه ی فروش می رساند.هر سیستم تجاری مدتی طول می کشدتا کارمندانش با نحوه ی کار سیستم آشنا شوند.
بااین وجودبخش اصلی کار قلمداد می شود. فرد آشنا با این سیستم دارای نوعی سرمایه ی عقلی است که جایگزین کردن او برای شرکت کار سخت و دشواری است.
امکان دارد ماه ها و یا سالها طول بکشد که شخصی به خود سرمایه ی فعلی برسد. سال ها طول کشیده است تا او در حیطه هایی از جمله مشتریان ، ارتباطات،قراردادها، روابط و پیچیدگی فعالیتهای تجاری به علوم و مهارتهای فعلی دست یابد.ارتقا دادن زمانی کار آسان تلقی می شود که آن را با هزینه جایگزینی شخص دیگری مقا یسه کنیم . او بسیار ارزشمند و مفید است.
توانایی کسب نتیجه را در خود خلق کنید
سومین نوع سرمایه سرمایه ی عقلانی است که شماازآن بهره مندهستید وبه احتمال بسیار تاثیر شگرفی بر توانمندی های شما می گذارد،علوم و مهارت شما در مورد چگونگی دستیابی به نتایج مطلوب در بازارهای رقابتی است.این مسئله حاوی علم واطلاع و آگاهی شما در مورد محصولات ،خدمات و طرز فروش آنهاست و اطلاعات مربوط به مشتریان و عرضه کنندگان و نحوه برخوردبا آنها را نیز در بر دارد.
بررسی رسیدن به مهارت قابل کار آمد
متخصصان وکارشناسان در طی پنجاه سال بررسی ومطالعه وجستجو در حوزه مهارت وتسلط دریافته اندکه حدود هفت سال طول می کشدتا فردی خود را در جمع ده در صد برتر افراد موفق تر قرار گیرد.
امکان دارد که بتوانید از این حد متوسط بهتر شوید اما نباید زیاد هم اطمینان داشته باشید. علت اینکه هفت سال لازم است،
این نکته می باشد اساسی که برای کسب مهارت و توانایی در انجام کار به این مدت زمان احتیاج دارید تا بتوانید کارتان را به بهترین شکل ممکن انجام دهید.
فصل نهم
ذهنیت فراهوشیار خود را فعال کنید
معجزه چیزی بیشتر و کمتر از این نخواهد بود. هرفردی که به هویت حقیقی خود و یگانگی اش،در قدرت عالم پی ببرد امکان دارد قوانینی برتر و خوشایند از آنچه که یک ذهن معمولی درک می کند بر او آشکار و هویدا شود.
«رالف والدو ترین»
بهترین هواپیماهای مجهز به خلبان احتیاج دارند اما حضور خلبان در هواپیما ضرورت دارد زیرا اول اینکه باید مقصد را مشخص کند.سپس لیست پرواز را بررسی کند. سپس چک لیست را مورد بررسی قرار دهدتا از نبود نقص فنی اطمینان یابد.برای حرکت دادن هواپیما روی باند بلند شدن از روی زمین و رسیدن به ارتفاع مناسب به خلبان احتیاج می باشد.دوم اینکه خلبان باید همواره کنترل کند که همه چیز درست کار می کند.سوم اینکه،خلبان باید بر فرود بدون مشکل هواپیما در فرودگاه نظارت کامل داشته باشد.
خوشبختانه در هواپیما حالت اتوپایلوت موجوداست ومسیر را ادامه داده و بارها اصلاحاتی را انجام می دهد و خلبان می تواند کمی آسوده خاطر استراحت می کند.
ذهن فراهوشیار،بزرگترین قدرت وتوانمندی شما
به همین منوال،ذهن فراهوشیار شما مثل تجهیزات الکترونیک پیشرفته ای برای سیستم هدایت،راهنمایی و کنترل شما عمل می کند.برای بکارگیری درست ومستقیم از آن،البته باید مقصود خود را تعیین نموده و سپس آن را زمینه ییادداشت برداری خود کنید. ذهن ناخودآگاه خود را برنامه ریزی نمایید.زمانی که هدف برای ذهن ناخودآگاه تعیین می شود، به ذهن فراهوشیارتان منتقل شده و تمام روز روی آن کار می کندتا شما به هدفتان برسید.
ذهن هوشیار،افراد،نگرشها ومنابع مناسب و هماهنگ با افکار غالبتان را به زندگی جذب می کند وتمام چیزهایی که برای دستیابی به موفقیت نیازدارید،دراختیارتان می گذارد.شما می توانید ذهن فراهوشیار خود راقفل یک ابرکامپیوتر برای حل مشکلات و هدایت و کمک رسانی،برنامه ریزی نمایید.زمانی که از آن استفاده کنید آن بسیار قدرتمند وتوانمندترخواهد شد.وقتی از آن به طور مستمر استفاده کنید به راحتی وبه صورت خودکار مسائل ومشکلاتتان را حل  کرده و شما را به سوی هدف راهنمائی می کند
به فرمان دقیق و واضح احتیاج دارید
ذهن فرا هوشیار شما برای فعال شدن،به فرمانهایی روشن و واضح و در عین حال دقیق به صورت عبارات تاکیدی و مثبت نیاز دارد.این عبارت مثبت، به زمان حال ساده و مشخص می باشد که ضمیر ناخودآگاه به ضمیرخودآگاه انتقال مییابد.هر زمان که یک جمله ی تاییدی مثبت را بیان می کنید و در مورد هدفتان به نوعی صحبت می کنید که انگار تحقق یافته است،ذهن هوشیارتان را فعال می سازید.
تصاویر ذهنی احساسی و عاطفی و تجسم حالتهای روحی مختلف ،فراهوشیارتان را فعال می کند.هرچه اهدافتان را با وضوح  و شفافیت بیشتری  مشخص نمایید،هر چه دقیق تر بتوانید آنها را تجسم کنید ، ذهن فراهوشیارشما نیز سریعتر آنها را به زندگیتان اجازه ورود خواهد داد.
ذهن فراهوشیار به طور خودکار و پیوسته کار می کند
ذهن فراهوشیار به صورت خودکار ومستمر تمام مسائل و مشکلات موجود سرراه دستیابی به هدف رااز بین می برد،البته به شرطی که هدفتان شفاف باشد.با نگارش دقیق اهداف، آنها را در سیستم هدایت وراهنمایی ذهن فراهوشیار برنامه ریزی کنید.ابتدا اهمیتی ندارد که بیدار، خواب ویا سرگرم انجام کار دیگری باشید.ذهن فراهوشیار شما در طول بیست وچهار ساعت در حال فعالیت است. زمانی که هدف خودتان را مشخص می کنید ب راحتی میتوانید به زندگی روزمره خود بپردازید.چون ذهن فراهوشیارتان همانند یک سیستم پیچیده کامپیوتری کار می کند.ذهن فراهوشیارتان در آرامش مطلق عملکرد بهتری دارد.زمانی که اطمینان دارید و باور می کنید به موقع به هدفتان خواهید رسید.ذهن فراهوشیار همیشه و بلافاصله تحت اختیار شماست.
تا به هدفتان رسیده وبتوانید مشکلاتتان را حل و بر موانع مقابله کنید.ذهن فرا هوشیار قادر است تا مسائل و مشکلات شما را حل کند،روح و روانتان را به درستی راهنمایی کند و شما را به هدف مطلوبتان برساند.
نحوه  ی فعال کردن ذهن فراهوشیار
ذهن فرا هوشیار،خدمتکار دائمی و همیشگی برای خوشبخت ی شماست.شما می توانید ذهن فرا هوشیار خود را به چند طریق فعال کنید. راه اول بسیار ساده است.یک کاغذ بردارید و جزئیات مسئله ای را که با ان روبه رو شده اید ،یادداشت کنید.اغلب همین کارساده ،ذهن فراهوشیار شما را فعال می سازد تا به راه حلی خوب دست یابید.شیوه دیگر فعالسازی ذهن فرا هوشیار این است که مشکل را به طور کامل فراموش کنید به قدری خودتان را سرگرم کارهای دیگر کنید که فرصتی برای اندیشیدن به این مشکل نداشته باشید.سپس در زمان مناسب راه حل مناسب راه حل مناسبی به ذهنتان خطور می کند. اما به خاطر داشته باشید که باید بلا فاصله دست به کار شوید.
زمانی که کاملا در آرامش باشید و ذهنتان را از هر منزه نمایید،گاهی ایده ای مناسب به ذهنتان خطور می کند.شیوه مورد علاقه من برای فعالسازی ذهن فراهوشیار،تمرین تنهایی است .برای استفاده ی بهتر از تنهایی از این شیوه بهره بگیرید.ابتدا، مصمم شوید که سی دقیقه ساکت بنشینید.آرام کردن ذهن به این میزان زمان احتیاج دارد.دوم ، هر چیزی که امکان دارد حواستان را پرت کنداز محیط پیرامونی خوددور کنید.قهوه ،چای و... را کنار بگذارید این کار «ورود به سکوت »نام دارد.زمانی که ساکت می نشینید و هیچ چیز حواستان را پرت می کند اجازه می دهید ذهنتان آرام باشد،اتفاق فوق العاده ای رخ می دهد.
سوم اینکه هیچ تلاشی برای فکر کردن به مشکل یا هدفتان فکر نکنید،به سکوت بیاندیشید و اجازه دهید ذهنتان در حالت آرامش قرار بگیرید.سپس زمانی که در چنین موقعیتی قرار گرفتید.پاسخی  که در پی آن بودید به ذهنتان خطورمی کند.
زمانی که مطالبی در مورد ذهن فراهوشیار بیاموزید و به آن اعتماد نمایید،نیروهای بالقوه شما بی نهایت خواهند شد. در حین کار از این ذهن به طور پیوسته بهره بگیرید.مطمئن باشید که به بهترین شکل در موعد مقرر به نتیجه ی مطلوب دست خواهید یافت.


فصل دهم
از میانبرها و یا سرابهای فریبنده اجتناب نمایید
شاید بزرگترین دشمن موفقیت درون را قانون کمترین مقاومت به خوبی توضیح وتفسیر کند.همانطور که آب به پایین تپه سرازیر می شود،گاهی افراد در پی سریعترین و راحت ترین راه برای دستیابی به خواسته هایشان می باشد و دقت و توجه چندانی به پیامدهای طولانی مدت رفتار و برخورد خود ندارد.این گرایش طبیعی برای پیمودن مسیر ساده دلیل اصلی شکت وناکامی در زندگی افراد خواهد بود.
چیزی در برابر هیچ
از جمله قدرتمندترین ارزوها وامیال بشر این است که در برابر کاری که انجام نمی دهند،چیزی را دریافت کنند.این موضوع بسیار ناراحت کننده است که اکثر مردم به دلیل امید یا خیال دستیابی به در آمد و سود بالا به راحتی وبه سرعت ،ازراه خود منحرف می شوند. افرادی که می خواهندیک شبه راه صد ساله را بروند.مدام از این شاخه به آن شاخه می پرند و سرانجام همه چیزشان رااز دست خواهند داد.«مالکوم فوربز» می گوید:«اگر پیمودن مسیری به قدری خوب باشد که به نظر حقیقی و منطقی به نظر برسد،سپس به طور حتم خوب خواهد بود.»
نوع مطلب :
برچسب ها : قدرت ومدیریت برنامه ریزی، مدیریت برنامه ریزی، برنامه ریزی،


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

 
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است |طراحی : پیچک